Tournikuet Touch TT15 je električni hirurški turniket sa dodatnim irigacionim kanalom. Njime se reguliše pritisak pojedinačne turniket manžetne čime se privremeno sprečava dotok krvi u ekstremitetima pacijenta radi dobijanja beskrvnog operacionog polja. Irigaciona...