Tourniquet Touch TT20 je električni hirurški turniket. Njime se reguliše pritisak manžetne čime se privremeno sprečava dotok krvi u ekstremitet pacijenta radi dobijanja beskrvnog operacionog polja. Pogodan za korišćenje sa pojedinačnom manžetnom, dve pojedinačne...