O nama

Medicinska oprema Trivax
Etablirani distirbuter medicinskih uređaja

Istorijat

Trivax VV posluje od 1995. godine i nalazi se u poslovnoj četvrti Beograda, srpske prestonice. Mi smo etablirani distirbuter medicinskih uređaja u našoj zemlji i našu isključivu delatnost čine medicinska sredstva. Tokom godina proširili smo svoju paletu proizvoda i sada u ponudi imamo znatan opseg medicinskih proizvoda evropskih, američkih i japanskih proizvođača. Naša kompanija je prisutna na tržištima: Srbije, Crne Gore i drugih.

Trivax VV čine Služba prodaje i Tehnička služba. Svaka od ovih službi funkcioniše zasebno, ali zaposleni su uspešno razvili veoma organizovan timski rad, naročito kada je u pitanju prezentacija brendova koje zastupamo i njihove medicinske opreme. Ovo se naročito odnosi na istraživanje tržišta, sakupljanje podataka i vođenje razgovora sa zdravstvenim radnicima u cilju analize tekućih profesionalnih potreba.

Uvoz

Trivax VV vrši uslugu prikupljanja i pripreme potrebne dokumentacije za upis u Agenciju za lekove i medicinska sredstva, gde podnosi zahtev radi upisa u istu. Nakon dobijanja rešenja o upisu u registar, oprema se može uvoziti (usluge špedicije, carinjenja i transporta) i staviti u promet na tržište RS. 

Instalacija

Svaki aparat koji se isporučuje i pušta u klinički rad potrebno je instalirati, konfigurisati, kalibrisati, testirati, prilagoditi raspoloživim funkcijama, konkretnim uslovima i potrebama korisnika. Aparate instalira i pušta u rad obučeno kadrovsko osoblje.

Obuka

Radi efikasne upotrebe medicinskih aparata i radi njihove dugovečnosti i ispravnog funkcionisanja, vrši se obavezna obuka osoblja korisnika isporučene opreme. Uz aparate isporučujemo i uputstva za upotrebu na srpskom i engleskom jeziku, ali prioritet dajemo neposrednoj obuci lica, od strane edukovanog osoblja u predstavništvima proizvođača, koja će raditi na konkretnim aparatima. Na taj način se obezbeđuje realan uvid u osposobljenost korisnika, ispravljaju se eventualne greške u postupcima i pruža se efikasna obuka koja je trajanjem i sadržajem prilagođena stvarnim potrebama na odeljenju. U slučaju potrebe obuka se može ponoviti i dopuniti nakon nekog vremena koje je potrebno da se materija zaista usvoji.

Tehnička podrška

Tokom radnog veka isporučene medicinske opreme povremeno je potrebno pružiti odgovore na novonastala pitanja ili probleme koji su se javili tokom upotrebe aparata. Najčešće se radi o dodatnom pojašnjavanju funkcija aparata koje se retko koriste, o osvežavanju postojećeg znanja kod novih korisnika ili o promeni konfiguracije ili podešavanju aparata. Velika većina eventualnih problema se rešava direktno kroz razgovor sa inženjerima putem telefona, a u slučajevima gde je to potrebno pravovremeno izlazimo na teren. Takođe vršimo isporuku kvalitetnog originalnog potrošnog materijala kako bi se omogućio nesmetan i kvalitetan rad opreme.

Servis

Radi neprekidnog i pouzdanog rada medicinskih aparata, tehnička služba Trivax VV pruža korisnicima usluge postprodajnog servisiranja/održavanja isporučene opreme. Ukoliko je proizvođač predvideo potrebu za preventivnim periodičnim održavanjem aparata, naši inženjeri pružaju tu uslugu u skladu sa predviđenim protokolom proizvođača, uz redovnu zamenu svih potrošnih delova i sva potrebna testiranja – o čemu se korisniku izdaje odgovarajuća potvrda/sertifikat. Tokom garantnog i van garantnog roka pružamo i usluge vanrednog servisiranja, otklanjanja eventualnih kvarova i zastoja u radu opreme, kao i isporuku originalnih rezervnih delova i procenu uzroka kvara. Sve servisne usluge obavljaju iskusni autorizovani inženjeri koji su prošli potrebne treninge u servisnim centrima proizvođača i o tome poseduju odgovarajuće sertifikate. Usluge servisiranja i preventivnog održavanja se obavljaju ili u prostorijama gde se medicinska oprema nalazi (terenska služba) ili u autorizovanom servisu Trivax VV – prema izboru korisnika opreme.

Uštedite vreme u procesu odabira medicinske opreme – Konsultacione usluge

Nabavka medicinske opreme je najčešće skopčana sa problemom izbora između različitih nivoa kvaliteta i opremljenosti aparata, kao i problema sa uklapanjem u predviđani budžetski okvir. Ovo dovodi do potrebe za stalnim pravljanjem kompromisa u pogledu nivoa opremljenosti i konfiguracija aparata koje su na raspolaganju i stvarnih potreba na odeljenju. Trivax VV obezbeđuje besplatnu uslugu konsultacije sa krajnjim korisnikom, koja kroz razgovor sa lekarima pronalazi optimalan cost/benefit balans na osnovu čega preporučujemo aparate koji će najefikasnije zadovoljiti konkretne potrebe korisnika. U obzir se uzima i mogućnost kasnije nadogradnje potrebnim funkcijama, povezivanje opreme u celovit sistem kao i buduće potrebe korisnika. U svakom slučaju, naša filozofija pomera težište ka kvalitetnijoj opremi čime se obezbeđuje veće zadovoljstvo korisnika, kvalitetnija usluga pacijentima, duži životni vek aparata i manja cena tekućeg održavanja.

Tehnika- servis

(+381) 011 / 2463 - 149

Prodaja

(+381) 011/ 3975-820

(+381) 011/ 3975-830

radno vreme

Pon-Pet: 8h-16h

Tehnika - servis

Triše Kaclerovića 24a
11000 Beograd
Srbija

Prodaja

Vojvode Hrvoja 21
11000 Beograd
Srbija

Matični broj

17097890

PIB

101599486

društvene mreže