Regulator vakuuma se koristi za merenje i podešavanje nivoa vakuuma prema hirurškim i medicinskim procedurama. Regulator vakuuma se pokreće pomoću izvora vakuuma i povezuje se na zid pomoću direktne sonde ili sistema za montažu na šinu. Takođe, regulator vakuuma se...