Proizvođač: Otopront

Audiometri, Irigatori, ORL radna mesta, Rinometri, Sinusoskopi, Timpanometri
Nemačka

OTOPRONT je nemačka kompanija u porodičnom vlasništvu, koja se već 60 godina bavi proizvodnjom visokokvalitetnih dijagnostičkih aparata, isključivo za potrebe otorinolaringologije (ORL). Proizvodnja je u početku bila koncentrisana samo na ORL radna mesta, da bi se vremenom proširila i na ORL dijagnostičke aparate. Višegodišnje iskustvo i posvećenost inženjera i lekara na poboljšanju kvaliteta aparata, doveli su OTOPRONT u sam vrh proizvodjača medicinske opreme. Danas OTOPRONT posluje sa preko 60 zemalja širom sveta i jedna je od vodećih kompanija u svom domenu poslovanja.

Proizvodni program obuhvata: audiometar, timpanometar, ORL radna mesta, kalorijski stimulator, BERRA uređaj, rinomanometar, balansnu platformu, sinusoskop, sisitem za ispiranje/irigaciju uha toplom vodom i vazduhom, fleksibilni nazofaringoskop, Frenzelove naočare, VNG sistem, portabilni endoskopski sistem, gluvu komoru.

Unapređena verzija audiometra koja omogućava sprovođenje svih klasičnih dijagnostičkih testova poput vazdušne provodljivosti, koštane provodljivosti i govorne audiometrije.

Poseduje vazdušno i zvučno polje 125-12500 Hz; IPSI - Kontralateralno maskiranje; HIS, Stenger, SIS i Fouler testove.

Grupa: Audiometri

Kalorijski stimulator za irigaciju oba uha toplim i hladnim vazduhom. Obezbeđen je konstantan protok hladnog i toplog vazduha čija se temperatura meri elektronskim parametrima. Digitalni tajmer prikazuje preciznu reprodukciju perioda irigacije.

Grupa: Irigatori

Kalorijski stimulator za irigaciju oba uha toplom i hladnom vodom, sa kontrolom vremena, temperature i ptoroka vode pomoću PTC kontrole. Odabrane temperature: 30ºC, 38ºC , 44ºC i hladna, temperatura vode +/-0.8ºC.

Grupa: Irigatori

ORL radna mesta namenjena su za rad u bolnicama, domovima zdravlja, privatnim ordinacijama. U zavisnosti od potrebe lekara, moguća je kombinacija bilo koje verzije radnog mesta zahvaljujući njegovom modularnom dizajnu i opremi koja je dostupna.

Instrument za merenje protoka vazduha kroz nos. Na osnovu akustičnih impulsa meri poprečni presek nosnog kanala i eventualnih devijacija.

Grupa: Rinometri

Rinomanometar se koristi za funkcionalnu dijagnozu nazalnog disanja. Sastoji se iz rinorezistometra, rino-acoustic i rino-move uredjaja. Ključni element ovog inovativnog sistema je Rinorezistometrija, koja predstavlja unapređeni razvoj aktivne pređašnje rinomanometrije.

Grupa: Rinometri

Ultrazvuk za pregled sinusa, maksimalne osetljivosti, sa štampačem za dokumentovanje rezultata.

Grupa: Sinusoskopi

Timpanometar se koristi za ispitivanje funkcije srednjeg uha, sa automatskim skriningom. Poseduje testove za smanjenje refleksa i test za akustički refleks. Timpanometar poseduje veliki LCD ekran za očitavanje rezultata, sa mogućnošću rotiranja u zavisnosti od ugla posmatranja. Poseduje i štampač za štampanje audiograma.

Grupa: Timpanometri