Proizvođač: Novaerus

Dekontaminatori vazduha
Irska
Novaerus-ovi aparati za dezinfekciju vazduha bez upotrebe hemijskih sredstava konstruisani su za brzo prečišćenje vazduha na mestima gde postoji visoka opasnost od infekcije kao što su operacione sale, jedinice intenzivne nege, prostorije za hitnu pomoć i mestima gde postoji konstantna potreba za dezinfekcijom vazduha, smanjenjem nivoa čestica, uklanjanjem neprijatnih mirisa i kontrolom isparljivih organskih jedinjenja kao što su pacijenske sobe, strarački domovi, škole i vrtići.