Proizvođač: Nihon Kohden

Defibrilatori, ECG aparati, EEG aparati, EMG aparati, Monitori
Japan

NIHON KOHDEN je vodeći japanski proizvođač medicinske opeme, koji se već 50 godina bavi proizvodnjom elektronske medicinske opreme najvišeg kvaliteta, postavlja nove standarde i predstavlja svetskog lidera u ovoj oblasti. Veliki broj medicinskih aparata svrstano je u 5 osnovnih podgrupa.

Proizvodni program obuhvata 5 osnovnih podgrupa:

  1. Sistemi za monitoring pacijenta: bedside monitori (BSM), centralne stanice (CNS), telemetrijski monitori (ZS).
  2. Urgentna medicina: defibrilatori (TEC), priručni monitori (OLG, OLV, OPV)
  3. Kardiologija: EKG aparati (ECG), defibrilatori sa i bez pejsinga (TEC)
  4. Neurologija: EEG aparati, EMG aparati, evocirani potencijali

Prenosni sinhroni/asinhroni defibrilator vrhunske tehnologije sa višeparametarskim monitoringom. Acti-Biphasic tehnologija. Poseduje sledeće mogućnosti:

Veliki 8.4 inch COLOR TFT displej Termički štampač; Detekcija pejsinga; Indikator kontakta Neinvazivni pejsing i Automatska Eksterna Defibrilacija (AED) Višeparametarski monitoring EKG, SpO2, CO2, NIBP, IBPx2 Brzo punjenje energije Mrežno ili baterijsko napajanje Testiranje sposobnosti baterije; Memorisanje događaja

Grupa: Defibrilatori

Nihon Kohden nudi širok izbor prenosnih 3, 6 i 12-kanalnih EKG aparata za kliničku i ambulantnu upotrebu. Svaki aparat poseduje pregledan osvetljen 12-kanalni ekran za monitoring EKG signala i ugrađenu kardiološku interpretaciju. Pored toga, omogućava arhiviranje i prenos podataka na PC ili slanje modemom, poseduje termalni pisač i mrežno i baterijsko napajanje. Odlikuje ih neobična pouzdanost i izdržljivost na terenu, i opremljeni su kvalitetnim pacijentskim kablom.

Interpretativni desktop EKG aparat Šestokanalni EKG Trokanalni EKG

Grupa: ECG aparati

EEG aparat beleži moždane talase. Prikazani digitalni EEG sistem je na PC računaru. Poseduje 32-kanalnu 100MΩ priključnu kutiju sa 32-kanalnim digitalnim pretpojačalom; LED za proveru impedanse i vodova, filtri, marker događaja kod pacijenta; stalak za za priključnu kutiju; izolacioni transformator; digitalno procesiranje signala.

Grupa: EEG aparati

EMG aparat meri električnu aktivnost mišića. Prikazani aparat je digitalni 6-kanalni elektromioneurograf sa evociranim potencijalima. Sadrži: desktop-PC, glavna jedinica sa kontrolnom pločom, ulazne pojačavače, izlaz električniog stim. Sistemski programski paket uključuje programe za EMG, QEMG, SEP i NCS (nervne provodljivosti), EMG: akvizicija kontinualnih i trigerovanih talasa, usrednjavanje, MUP evaluacija, SEP: SEP, SSEP, ECG-SSEP, ESCP, NCS: MCS, SCS, rep. stim., f-wave, H-ref, blink. ref, kolizije, baza pacijenata.

Grupa: EMG aparati

Pacijentski monitor Life Scope J (BSM-9101K) kombinuje najsavremeniju tehnologiju sa modularnošću. Prema tome, Nihon Kohden pruža pouzdan i lak za korišćenje pacijentski monitor. Ovaj proizvod uvodi paletu Nihon Kohden proizvoda u tržišni segment visokotehnološke opreme time što nudi još jedan sofisticirani sistem za monitoring pacijenta - što je poznato više od 20 godina.

Inovativni dizajn u kombinaciji sa inteligentnim modularnim hardverom - Life Scope J pruža visok nivo fleksibilnosti. Bez obzira da li koristite standardne komponente ili pojedinačno konfigurisan sistem - Nihon Kohden pacijentsk monitor ispunjava sve vaše zahteve. Različite veličine ekrana (15'', 17'' i 19'') mogu se povezati na autonomnu glavnu jedinicu. Kako biste se prilagodili različitim oblastima primene u bolnici, vaš sistem možete pojedinačno konfigurisati i povezati. Stoga, vi odlučujete o izgledu, performansama i, konačno, o ceni vašeg novog pacijentskog monitora Life Scope J.

Grupa: Monitori