Proizvođač: Melag

Autoklavi
Nemačka

MELAG je renomirani proizvođač aparata za sterilizaciju - autoklava i aparata za zavarivanje, izrađenih po najvišim svetskim standardima i u skladu sa najnovijom tehnologijom. Ceo program se proizvodi isključivo u Nemačkoj, u Berlinu, gde im je i sedište. Na svetskom tržištu MELAG je zastupljen od 1951. godine. U proizvodnom programu nalaze se i aparati za pranje instrumenata, aparati za čišćenje i dezinfekciju i kontejneri za sterilizaciju.

Proizvodni program obuhvata: autoklave B klase, S klase, VS klase, aparat za čišćenje i dezinfekciju, aparat za pranje instrumenata, aparat za zavarivanje (pakerica), kontejnere, sterilizatore

Autoklav sa komorom od jedne sterilizacione jedinice, zapremine 54 litara, nudi dovoljan prostor za sterilizaciju velikih količina instrumenata. Bočni priključak za vodu je jednostavan kao i na mašinama za pranje instrumenata. Autoklav Cliniklav 25 namenjen je kako za rad u operacionim salama, tako i za rad u dnevnim hirurškim klinikama.

Grupa: Autoklavi

Aparat za zavarivanje kesa za sterilizaciju instrumenata – Mogućnost uzastopnog pakovanja nakon vremena zagrevanja od 2 minuta. Elektronika omogućava ponavljanje pakovanja nakon vizuelne i zvučne verifikacije. Elektronsko vršenje nadzora svakog procesa pakovanja, održavanje temperature pakovanja, brzine obrade i kontaktnog pritiska. Mogućnost čuvanja podataka u elektronskoj arhivi.

Grupa: Autoklavi

Autoklav iz serije MELAG-ovih autoklava B klase, novog dizajna i novih standarda. Poseduje veliki grafički touch-screen displej, koji nudi veliki broj informacija precizno organizovanih u cilju lakšeg upravljanja. Univerzalni program sterilizacije traje 17 minuta za upakovane instrumente, uključujući i efektivno vakuumsko sušenje, a 10 minuta za neupakovane instrumente. Za brzi program sterilizacije, autoklav zahteva 8 minuta.

Modeli u ovoj seriji: Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+

Grupa: Autoklavi

Autoklav B klase sa frakcionim pre i post vakuumom. Može biti nezavisna jedinica ili jedinica povezana na vodovod i kanalizaciju. Autoklav poseduje univerzalni program sterilizacije sa trajanjem od 35-40 minuta za upakovane instrumente, uključujući i efektivno vakuumsko sušenje, a 15 minuta za neupakovane instrumente. Komora autoklava može imati zapreminu od 22 litra i 18 litara.

Modeli u ovoj seriji: Vacuklav 23 B+, 24 B+, 30 B+, 31 B+

Grupa: Autoklavi