Proizvođač: Huntleigh Healthcare

Kardiotokografi
Velika Britanija

HUNTLEIGH HEALTHCARE je vodeći engleski proizvođač u oblasti dijagnostičkih aparata: kardiotokografa, fetalnih i kožnih doplera sa jedne strane, i kompletnog bolničkog nameštaja sa druge strane. Portabilni fetal dopleri koji se koriste za vaskularne preglede i praćenje rada srca fetusa, zauzimaju vodeće mesto na svetskom tržištu doplera.

Baby Dopplex 4000XS-A Antepartum fetal monitor, je CTG monitor za praćenje pojedinačnog fetusa ili blizanaca. Poseduje digitalni LCD displej za prikaz FHR i kontrakcija, i termalni štampač za zapis dijagrama.

Karakteristike:

Eksterna Toco sonda Ultrazvučna sonda 1.5 MHz Dva pojasa Ultrazvučni gel i termalni papir Marker događaja kod pacijenta Klinički marker događaja sa komentarom Automatska detekciju pokreta fetusa, podešavanje praga Termalni štampač visoke rezolucije sa izborom širine papira Nepromočivu membransku tastaturu RS232 komunikacioni port, 2 kom Interfejs za povezivanje sa centralnom stanicom Zvučni i vizuelni alarm tahikardije, bradikardije, gubitka signala Mogućnost dogradnje "Intrapartum" opcija (FECG i IUP) Za praćenje blizanaca potrebna je i dodatna ultrazvučna sonda