Proizvođač: Dr. Mach

Lampe za preglede, Operacione lampe
Nemačka

DR. MACH je nemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom najkvalitetnije medicinske rasvete još od 1947.god. U proizvodnom programu kompanije DR. MACH nalaze se internističke lampe za dijagnostičke preglede, lampe za manje hirurške intervencije i najsavremeniji sistemi rasvete za operacione sale bazirane na LED tehnologiji. Unapređenom tehnologijom lampe obezbeđuju gotovo dnevnu svetlost u ordinaciji i operacionoj sali, čime se olakšava precizna identifikacija tipova i nijansi tkiva.

Proizvodni program obuhvata: Lampe za preglede, operacione lampe, operqacione lampe sa satelitima, video sistemi za operacione lampe