Proizvođač: Chemotechnique Diagnostics

Alergeni
Švedska

Chemotechnique Diagnostics je renomirani švedski proizvođač patch testova u dijagnozi kožnih alergija. Kompanija je osnovana 1981. godine i od tada prednjači u inovacijama u oblasti proizvoda za dijagnozu kožnih alergija. U svojim inovacijama kompanija tesno sarađuje sa brojnim udruženjima koja istražuju kontaktni dermatitis kao što je Evropsko udruženje za kontaktni dermatitis (ESCD).

Hapteni proizvođača Chemotechnique Diagnostics grupisani su u baterije od kojih je najpoznatija Evropska standardna baterija koja broji 29 haptena. Pored nje postoje i druge baterije, tj. setovi haptena kao što su: pekarska baterija, kortikosteroidna, kozmetička, stomatološka, frizerska, parfemska, medicnska, šusterska, metalurška i mnoge druge.

Proizvodni program: Setovi haptena za patch testove u dijagnozi kontaktnih alergija, flasteri koji sadrže komore za primenu haptena za patch testove, tabla za flastere, pločica za očitavanje alergijske reakcije, markeri za kožu, nikl testovi, kobalt testovi

Evropska standardna baterija je set od 29 haptena, tj. supstanci sa kojima koža najčešće dolazi u kontakt. Koristi se kao početni test u dijagnozi alergijskog kontaktnog dermatitisa. Evropska standardna baterija proizvođača Chemotechnique Diagnostics je izrađena strogo po preporuci Evropskog udruženja za kontaktni dermatitis (ESCD). Ova preporuka se naročito odnosi na parfemski miks 2 i hidroksiisoheksil 3-cikloheksen karboksaldehid (Liral) koji su deo pomenute baterije.

Grupa: Alergeni

Svaki IQ Ultra flaster sadrži 10 inertnih kockastih komora od polietilenske pene koje su prikačene za hipoalergensku traku (IQ Ultra). Polietilenska pena je inertna i ne sadrži aditive. Ne postoji opasnost od hemijske interakcije između haptena i komore. Patentirani dizajn olakšava razlikovanje alergijske i iritativne reakcije. Velika prednost ovih komora je to što flaster možete otvoriti, aplikovati sadržaj haptena na polietilensku penu, pa posle ponovo zalepiti traku i odložiti je u frižider za dalju upotrebu. Pripremljeni flaster može u frižideru stajati do 2 nedelje.

Paket flastera sadrži 100 komada flastera i pločicu za očitavanje intenziteta reakcije

Grupa: Alergeni

Koristi se za obeležavanje mesta alergijske reakcije. Marker sadrži metilrosanilin i srebro nitrat koji čine njegov trag postojanijim.

Grupa: Alergeni

Ova pločica se koristi za očitavanje i tumačenje alergijskih reakcija. Dizajnirana je da odgovara dimenzijama flasera IQ Ultra. Sadrži 10 providnih polja kroz koja se posmatraju alergijske reakcije haptena.

Grupa: Alergeni

Ova tabla olakšava i čini preglednijim aplikovanje haptena na više IQ Ultra flastera. Tabla sprečava klizanje folije tokom aplikovanja haptena. Tabla sadrži poseban deo za skidanje kapica sa šprica haptena, čime se eminiše mogućnost kontaminacije prstiju tokom aplikovanja haptena.

Grupa: Alergeni