Proizvođač: Carl Zeiss

Kolposkopi, Laboratorijski mikroskopi, OCT i fundus kamere, Oftalmoloski mikroskopi, Operacioni mikroskopi
Nemačka

CARL ZEISS je vodeći proizvođač mikroskopskih sistema i nudi kompletna rešenja za biometrijska istraživanja, zdravstveni sektor i industriju visoke tehnologije. Njegov proizvodni program obuhvata širok spektar svetlosnih, konfokalnih i električnih mikroskopa za zadovoljenje vaših potreba.

Ova kompanija je sinonim za inovacije već duže od 160 godina. Njeni istraživački i tehnološki timovi intenzivno rade na tome da povećaju broj tehnoloških oblasti u kojima prednjače. Vlasnička struktura predstavlja kamen temeljac u osiguranju da kompanija u inovacije ulaže sa vizijom i usremerenošću ka novim tehnologijama.

Proizvodni program: istraživački mikroskopi, konfokalni mikroskopi, laboratorijski mikroskopi, operacioni mikroskopi, mikrotom, refraktor / keratometar, špalt lampa, autorefraktor/keratometar, digitalna fundus kamera, kolproskopi, laseri za oftalmologiju.