PARK 1 (OCULUS Optikgeräte GmbH)

OCULUS Optikgeräte GmbH -  PARK 1

The PARK1 kombinuje beskontaktni pahimetar, auto-refraktometar i keratometer u jednom uređaju. Pored objektivne refrakcije, vrednosti keratometrije i pahimetrije mogu se precizno utvrditi za samo nekoliko sekundi pomoću PARK 1.

Integrisani sistem upravljanja podacima o pacijentima olakšava organizaciju podataka i osigurava postavljanje kontaktnih sočiva koja ne smetaju pacijentu. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji koja zauzima mali prostor, ovaj odlikovani uređaj je idealan za upotrebu u svakoj oftalmološkoj ordinaciji.

Auto-Refraktometar

Objektivno merenje refrakcije za samo nekoliko sekundi u izveštaju. Faktor kvaliteta pruža informacije o upotrebljivosti ili kvaliteta sprovedenog merenja. Pouzdano izmereni podaci su veoma blizu subjektivne refrakcije.

Keratometer

Integrisani, keratometar koji je nezavisan od udaljenosti garantuje merenje centralnog radijusa sa najvećom mogućom preciznošću.

Pahimetar

Opcioni, beskontaktni pahimetar zasnovan je na Scheimpflug slikama koji vrši najpreciznije moguće beskontaktno merenje debljine rožnjače.

  • Merenje debljine rožnjače u apeksu i minimalne debljine rožnjače u celokupnoj oblasti merenja.
  • Merenje 600 apsolutnih, najvećih vrednosti zalazeći 4 mm kroz apeks.
  • Prikaz profila debljine rožnjače u formi dijagrama. Automatsko merenje pahimetrije u cilju boljeg prikaza pojedinačne debljine.
  • Pahimetrijski zasnovana korekcija zasebno merenog intraokularnog pritiska.