LENSTAR LS 900 (Haag-Streit)

Haag-Streit -  LENSTAR LS 900

Lenstar LS 900 je izuzetno jednostavan za upotrebu i predstavlja kompletan sistem za IOL kalkulaciju koji pruža izuzetno precizno merenje aksijalne dužine, dubine prednje komore i debljine sočiva optičkom biometrijom.

Biometry LENSTAR LS 900

Lenstar 900 omogućava visoko precizna laserska optička merenja za svaki deo oka, od rožnjače do retine i prvi je optički biometar na tržištu koji može da izmeri debljinu kristalnog sočiva. Sa integrisanom sopstvenom Hill-RBF metodom, Olsen i Barrett formulama i opcionim IOL Toric planerom uzimajući u obzir zadnju stranu rožnjače, Lenstar 900 pruža korisniku najnoviju tehnologiju u određivanju IOL za svakog pacijenta.

Osnovne karakteristike:

  • Biometar sve u jednom, keratometar, pahimetar, pupilometar i IOL kalkulator. Daje devet merenja u jednom potezu, keratometrija, pahimetrija, pupilometrija, aksijalna dužina, ACD, ecc. vizuelna osovina, debljina sočiva, od belog do belog, debljina rožnjače.
  • Sistem za automatsko pozicioniranje (APS) odlikuje se dinamičkim praćenjem oka omogućavajući jednostavno automatsko snimanje merenja jednim klikom.
  • T-Cone Toric platforma za jedinstveno planiranje toričnog IOL-a.
  • Jedinstvena Hill-RBF metoda omogućava precizno predviđanje snage IOL za svaki tip oka.
  • IOL formule za izračunavanje Barrett True-K, Shammas No-History i Masket se mogu koristiti za post-refraktivne pacijente čak i bez dostupne kliničke anamneze.