Kvalitet

Uviđajući potrebu za usklađivanjem standarda u kvalitetu poslovanja naše firme sa kvalitativnim normativima poslovanja Evropske unije, unapredili smo svoj poslovni sistem u organizacionom smislu i dobili sertifikat koji potvrđuje da je sistem upravljanja firme Trivax VV u skladu sa ISO standardom 9001:2008 za prodaju i servis medicinske opreme, izdat od strane švajcarskog instituta za sertifikaciju "SGS" iz Ciriha.

Dakle, firma Trivax VV je autorizovani veleprodavac i serviser medicinske opreme u skladu sa pomenutim standardom.

System Certification ISO 9001